Barcelonas Historia

Barcelonas historia är en historia fylld av olika herrar, sammandrabbningar, krig, nödår och elände. Men det är också historien om en regions och stads framgångar trots bakslag och om en region med en stark identitet som stått sig trots de många styrena området har varit utsatt för. Det har borgat för en stark personlighet både i staden och regionen. Katalanerna är stolta över sitt område och sin huvudstad Barcelona.

Gammal stad

Barcelona är en mycket gammal stad. Den omnämndes redan på 300-talet före vår tideräkning. Staden kom att bli en militär station för romarna under tiden för Kristi födelse och var de facto en romersk koloni under många år. Stadens invånare försörjde sig på en livlig handel, då staden ligger väl placerad utmed kusten i västra Medelhavet.

Under 700-talet kom det morer till området. Makten kom att växla mellan frankerna och morerna beroende på vem som var starkast för tillfället. Morernas tid vid makten blev ganska kortvarig och snart kom det katalanska området att samstyras med Aragonien i Italien. Staden var en framgångsrik handelsstad men stridigheter om makt, pesten och naturkatastrofer skapade oro och svält framför allt under 1300-talet. Den judiska befolkningen förföljdes, skördarna slog fel och en del av staden brändes helt enkelt ner. Staden förföll men den katalanska nationalitetskänslan växte sig stark.

Barcelona blir en stad i Spanien

I början av 1700-talet kom Katalonien att bli en del av det spanska riket. Det satte åter fart på staden och handeln började åter blomstra. Man exporterade stora mängder tyger och alkohol.

Industrin kom till Spanien under 1800-talet och Barcelona kom snabbt att bli hela landets industriella centrum. Fabriker, väverier, tågförbindelser och kontor började byggas i snabb takt. Industrins fäste påverkade hela stadens framtid och är ett särdrag än idag. Det blev snabbt tätt mellan husen och befolkningen fick trängas om platsen. Trots krig och eländen även under 1800-talet växte sig staden sig både starkare och större. Arbetarklassen var snabbt en makt att räkna med här. De genomförde strejker och påverkade situationen för arbetarna i hela Europa till det bättre.

En resa in i ett föränderligt

Spanien som republik i dess moderna form och omfattning är en ganska ny företeelse, i alla fall historiskt sett. Och republiken har inte skapats utan blodiga strider. År 1931 skapades Spaniens andra republik och varje region i Spanien fick då ett ganska högt självstyre. Det gillades inte i vissa maktkretsar. Det dröjde därför inte länge förrän revolutionen var ett faktum och ett inbördeskrig bröt ut. Barcelona var en av de städer där flest sammandrabbningar ägde rum. Staden bombades häftigt och förlorade slagen. Efter inbördeskriget tillträdde General Franco posten som landets ledare och styret blev helt centraliserat.

Det stoppade inte de regionala känslorna i Spanien över huvud taget och särskilt inte i Katalonien. Vid Francos bortgång år 1975 öppnades de spanska gränserna mot omvärlden efter att ha varit slutna under en längre tid. Demokrati infördes och återigen fick regionerna i landet ett ökat självstyre. Det katalanska språket blev jämställt med spanskan som officiellt språk och autonomin blev återigen stor. Trots det stora självstyret finns det grupperingar som gärna skulle se Katalonien som helt egen nation. Sedan 1980-talet är Katalonien som en del i Spanien fullvärdiga medlemmar i EU. Det har gjort den regionala samhörighetskänslan än starkare, då man inte är så bunden av Spanien längre. Att staden år 1992 fick genomföra de Olympiska Spelen fick igång en ny blomstringstid i Barcelona. Spelen kom att innebära det inofficiella startskottet på en helt ny era för staden och har inneburit en stor förändring för en stad som gått och går från att vara industristad till en modern stad med många inkomstkällor och en stad i stark ekonomisk utveckling. Samtidigt är man mån om att bevara det gamla och traditionella. Barcelona är och förblir den katalanska huvudstaden, med bred kulturell bas.